Treballar amb infants; potser la feina més important del món!

pexels-alena-darmel-7176465

Aspectes bàsics per treballar i acompanyar infants

Donat la importància adquirida avui en dia del rol de monitor/educador en el desenvolupament dels nostres fills i filles, cal ser conscients i conèixer els aspectes bàsics per treballar amb infants. D’aquesta manera podrem esdevenir excel·lents referents positius, detectar necessitats i acompanyar-los en el seu descobriment del món, els seus processos interns i la relació amb els altres.

De manera més concreta destaquem que en aquesta Xerrada-taller els educadors aprenen:

  • Coneixements bàsics psicoevolutius de la infància
  • Coneixement dels aspectes bàsics en la nostra interacció amb els infants; Vincle, ser models…
  • Autoconeixement i revisió personal bàsica dels nostres patrons d’interacció amb els altres
  • Revisió bàsica de la nostra gestió d’emocions com; Ira, estres, tristesa
  • Orientacions general i eines concretes per afrontar situacions del dia a dia.

Durant aquest taller fem servir imatges, vídeos il·lustratius i exercicis que permeten als educadors experimentar i entendre de manera vivencial els conceptes treballats. A més, acompanyem aquestes sessions presencials d’un dossier amb exercicis individuals i grupals per donar continuïtat al treball realitzat.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels monitors, tant a partir d’exemples pràctics com per mitjà del diàleg i el debat sobre qüestions pròpies del seu dia a dia.

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Col·loqui

Dossier de treball posterior a a xerrada per a aquells monitors i monitores que ho desitgin. 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són monitors i educadors de lleure i de menjador.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1,5 hores  aproximadament. Malgrat en algunes ocasions es pot contemplar la possibilitat de realitzar més sessions per a consolidar el treballat.

Vols tenir més informació?