El nostre mètode CME (Consciència-Motivació-Empoderament) tracta de ser conseqüent amb la nostra filosofia i per això les nostres xerrades i formacions estan enfocades a treballar principalment aquests tres aspectes.

Consciència: Pensem que qualsevol persona que vol iniciar un canvi en qualsevol sentit ha de començar per coneixe’s a si mateix i conèixer què i perquè vol canviar. En el cas de les persones a les que van dirigides les nostres xerrades (alumnes, mares, pares, mestres i monitors) aquesta presa de consciència es basa en l’autoconeixement. Un autoconeixement basat en saber com som, com actuem, perquè actuem de la manera que ho fem i quins aspectes són necessaris canviar.

Motivació: La motivació per a la transformació és el segon pas i prové directament de la consciència i l’autoconeixement. Aquesta consciència del que no funciona i sobretot del les conseqüències positives que aquest canvi pot generar a nivell personal i en els nostres fills i filles és la base per iniciar el camí. 

Empoderament: Finalment les xerrades pretenen empoderar les persones bàsicament en dos sentits. El primer és que és necessari un canvi d’actitud que implica millorar la nostra autoestima i creure que som perfectament capaços d’aconseguir el que ens proposem. El segon està relacionat amb les eines i orientacions concretes que proporcionem a les xerrades.

cropped-11

Fer dels nostres fills i filles persones felices; primer pas per canviar el món!

Als professionals de BG Educació ens agrada pensar que el final de cada una de les nostres xerrades i formacions és, en realitat, un punt d’inici. Per això, proporcionem les eines necessàries perquè qualsevol persona pugui continuar i aprofundir en els aspectes treballats en la mesura que estigui interessat i motivat per fer-ho.

Amb aquests objectius, la metodologia emprada durant les formacions cerca la participació dels assistents en la mesura que cadascú vulgui participar i es trobi còmode fent-ho. Intentem que el coneixement dels continguts a treballar sorgeixi de la participació activa, la vivència, el debat i la reflexió per part dels propis assistents.  

De manera més concreta ens fem valdre de:

Videos i imatges il.lustratives

Dinàmiques i exercicis vivencials de manera grupal o individual

Debat i reflexió grupal

Proporcionar eines i orientacions concretes a través d’exemples reals

Dossier de treball on es recullen les orientacions donades i una proposta de continuïtat en el treball iniciat