Monitors/educadors. Agents bàsics en el desenvolupament del nen/a

Teacher discussing with children.

El rol de monitor i la resolució de conflictes

La Xerrada-taller “El rol de monitor i la resolució de conflictes” es fonamenta en la idea que els monitors són part activa de la comunitat educativa. Partint d’aquí, considerem “educadors” tots aquells monitors, que dediquen tres, quatre o més hores als nostres fills, i que com a tals, tenen certa responsabilitat en l’educació d’aquests. La Xerrada-taller doncs, intenta per un costat conscienciar als propis monitors d’aquesta responsabilitat i empoderar-los de coneixements i eines pel correcte desenvolupament de la seva feina.

De manera més concreta destaquem que en aquesta Xerrada-taller treballem:

  • Consciència de la importància dels monitors com a part de l’educació integral dels nostres fills/es
  • Autoconeixement i reflexió sobre la seva pràctica diària en base a conceptes com responsabilitat, estrés…
  • Principis bàsics a conèixer en el treball amb nens i adolescents
  • Orientacions i eines concretes per treballar i portar a la pràctica aquests principis
  • Coneixement del concepte “resolució de conflictes” i “mediació
  • Proposta d’un model general per treballar la resolució de conflictes a través de la mediació
  • Orientacions específiques per treballar la resolució de conflictes i la mediació en situacions concretes

Seguint la nostra filosofia d’educació integral fem aquestes xerrades-taller amb l’objectiu de dotar als monitors dels coneixements bàsics referents a la infància i la mediació. Ho fem a través d’una sessió que pretén ser generadora d’aquests  coneixements bàsics mitjançant la participació, la reflexió, la motivació i l’experiència dels assistents. Per això aportem videos, imatges, experiències i preguntas com a punt de partida. A més proporcionem un dossier annex pels assistents que dóna l’oportunitat de recordar i continuar aprofundint a aquells qui així ho desitgin.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels monitors, tant a partir d’exemples pràctics com per mitjà del diàleg i el debat sobre qüestions pròpies del seu dia a dia.

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Col·loqui

Dossier de treball posterior a a xerrada per a aquells monitors i monitores que ho desitgin. 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són monitors i educadors de lleure i de menjador.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1 hora  i 30 minuts. Malgrat en algunes ocasions es pot contemplar la possibilitat de realitzar més sessions per a consolidar el treballat.

Vols tenir més informació?