El Rol de monitor i la resolució de conflictes

A

La Xerrada-taller “El rol de monitor i la resolució de conflictes” es fonamenta en la idea que els monitors són part activa de la comunitat educativa. Partint d’aquí, considerem “educadors” tots aquells monitors, que dediquen tres, quatre o més hores als nostres fills, i que com a tals, tenen certa responsabilitat en l’educació d’aquests. La Xerrada-taller doncs, intenta per un costat conscienciar els propis monitors d’aquesta responsabilitat i empoderar-los de coneixements i eines per al correcte desenvolupament de la seva feina.

Diversitat i inclusió (Xerrada per monitors)

B

Els monitors/educadors de menjador i d’extraescolars formen part avui en dia de la comunitat educativa esdevenint un agent més implicat en l’educació dels nostres fills i filles. Per això, considerem essencial que coneguin dos conceptes bàsics de la nostra societat com són diversitat i inclusió, i més concretament la inclusió escolar. Així doncs, pretenem formar els educadors per tal que puguin treballar amb els alumnes amb dificultats en la mateixa línia que l’escola.