Igualtat, tolerància i respecte a sí mateix i als altres

Igualtat de génere (Xerrada per mares i pares)

Les desigualtats de gènere provoquen múltiples discriminacions i situacions de violència, però no són patrimoni exclusiu de l’adultesa. Els estereotips i mandats de gènere comencen a operar des de la infància més primerenca, generant autoconceptes molt diferenciats segons el gènere inculcat. L’objectiu de BG Educació és, per tant, la presa de consciència personal i col·lectiva sobre els mecanismes de la societat que generen desigualtats, i de què manera podem contribuira la transformació social generant canvis positius en l’educació dels nostres fills i filles, per a que siguin més lliures i feliços.

Els continguts que treballem en aquesta xerrada són: 

  • Autoconeixement, autoconcepte, prejudicis cap a nosaltres mateixos i cap als altres
  • Estereotips de gènere. Què són i com operen al nostre dia a dia influència del gènere en el procés de socialització dels nens i nenes
  • Importància dels conceptes d’autoestima i assertivitat en la transmissió de valors positius en la criança
  • Diferències entre els conceptes privilegi i opressió, i com es relacionen amb el sistema sexe-gènere. Violències de gènere. LGTBIfòbia
  • Valors i conductes que fomenten els vincles saludables dins la família i els grups d’iguals i que eviten situacions de discriminació
  • Orientacions per acompanyar als nostres fills i filles davant situacions de discriminació, i eines de afrontament i denuncia

Donat que pretenem conscienciar, motivar i contribuir a l’empoderament de les famílies per canviar les inèrciesi dinàmiques que potencien la discriminació i violències de gènere plantegem la sessió de manera vivencial amb exercicis pràctics, vídeos i experiències. A més, proporcionem als assistents un dossier complementari on es recull a mode de recordatori-resum el més important de la sessió i una proposta d’exercicis perquè, aquells que vulguin, puguin aprofundir.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels pares i mares en la mesura que cadascú vulgui participar i es trobi còmode fent-ho. D’aquesta manera cerquem la consciència, la reflexió i la vivència per part dels pares i mares a la vegada que proporcionem eines concretes per ajudar-los a treballar amb els seus fills i filles. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Debat/col·loqui

Orientacions pràctiques

Dossier de treball posterior a la xerrada per a aquelles families que desitgin aprofundir.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són pares i mares.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1 hora  i 30 minuts.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.