Monitors/educadors. Agents bàsics en el desenvolupament del nen/a

Diversidad Julen

Diversitat, convivència i inclusió per a monitors

Els monitors/educadors de menjador i d’extraescolars formen part avui en dia de la comunitat educativa esdevenint un agent més implicat en l’educació dels nostres fills i filles. Per això, considerem essencial que coneguin dos conceptes bàsics de la nostra societat com són diversitat i inclusió, i més concretament la inclusió escolar. Així doncs, pretenem formar els educadors per tal que puguin treballar amb els alumnes amb dificultats en la mateixa línia que l’escola.

De manera més concreta destaquem que en aquesta Xerrada-taller els educadors aprenen:

  • Coneixement pràctic del concepte de diversitat
  • Coneixement pràctic del concepte d’inclusió escolar
  • Coneixement pràctic dels principals trastorns de la infància i l’adolescència (TDAH, TEA, Tr. de conducta…)
  • Reflexió conjunta sobre allò que un alumne/a no és capaç de fer i allò que un alumne/a no vol fer
  • Orientacions generals per ajudar portar a terme la inclusió de tots els alumnes
  • Recursos per entendre i donar respostes adequades als alumnes amb més dificultats

Durant aquest taller fem servir imatges, vídeos il·lustratius i exercicis que permeten als educadors experimentar i entendre de manera vivencial els conceptes treballats. A més, acompanyem aquestes sessions presencials d’un dossier amb exercicis individuals i grupals per donar continuïtat al treball realitzat.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels monitors, tant a partir d’exemples pràctics com per mitjà del diàleg i el debat sobre qüestions pròpies del seu dia a dia.

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Col·loqui

Dossier de treball posterior a a xerrada per a aquells monitors i monitores que ho desitgin. 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són monitors i educadors de lleure i de menjador.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1,5 hores  aproximadament. Malgrat en algunes ocasions es pot contemplar la possibilitat de realitzar més sessions per a consolidar el treballat.

Vols tenir més informació?