Igualtat, tolerància i respecte a sí mateix i als altres

Igualtat de génere per a Cicle Superior de Primària i l'ESO

Les desigualtats de gènere provoquen múltiples discriminacions i situacions de violència, però no són patrimoni exclusiu de l’adultesa. Els estereotips i mandats de gènere comencen a operar des de la infància més primerenca, generant autoconceptes molt diferenciats segons el gènere inculcat. L’objectiu de BG Educació és, per tant, fer conscient a l’alumnat de l’origen d’aquestes desigualtats i quines actituds i estratègies poden desenvolupar per a promoure relacions saludables i horitzontals.

Els continguts que treballarem amb l’alumnat són:

  • Autoconeixement, autoconcepte, prejudicis cap a nosaltres mateixos i cap als altres
  • Estereotips de gènere. Què són i com operen al nostre dia a dia
  • Importància dels conceptes d’autoestima i assertivitat
  •  Diferències entre els conceptes privilegi i opressió, i com es relacionen amb el sistema sexe-gènere
  • Valors i conductes que fomenten els vincles saludables als grups d’iguals i que eviten situacions de discriminació.
  • Proposta de debat sobre com afecta la desigualtat de gènere dins de la comunitat educativa, quotidianament: quines dinàmiques es provoquen? I quines emocions generen aquestes dinàmiques?

Es pretén crear un espai obert a compartir opinions i experiències, pel que la metodologia utilitzada és participativa, a través del diàleg i basada en l’aprenentatge significatiu. Per tant, l’eina principal seran les dinàmiques grupals, que permetin reflexions col·lectives. Es tindrà especial cura en què la participació de nois i noies és equitativa, com a primera mesura d’igualtat exemplificadora.

Metodologia

La metodologia emprada durant l’activitat és eminentment pràctica. Intentem que el coneixement dels continguts a treballar sorgeixi de la participació activa, la vivència, el debat i la reflexió per dels propis alumnes. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques vivencials i role playings

Activitats multimèdia

Debats

Dossier de treball individual i grupal posterior a l’activitat

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i primer i segón cicle d’ESO.

Durada de l'activitat

La durada del taller és d’aproximadament 2,5 hores.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.