Dinàmiques de cohesió grupal

A

Formar part d’un grup o col.lectiu ens ajuda a definir-nos com a persones i és una part essencial del nostre dia a dia que ens proporciona benestar emocional, autoestima i satisfacció.

És doncs, importantíssim cuidar les relacions interpersonals que s’estableixen amb els companys de feina per tal de poder gaudir d’una adaptació plena i satisfactòria al nostre lloc de treball.

Creació de l'ambient vs normes infinites

B

Sovint posem massa energia en debatre les “regles del joc educatiu”, repetir què no es pot fer, buscar càstigs creatius… Si posem més atenció en el disseny de l’ambient i les condicions que podem crear en el nostre entorn immediat, potser podrem estalviar molta energia i treball. Així podrem desenvolupar altres normes i dinàmiques a casa, a l’aula, o en qualsevol altre entorn humà.

El grup d'iguals: Ajut o obstacle?

C

Parlem sobre el paper social i cultural del grup d’iguals, el seu impacte social i personal de l’estructura grupal en el sistema educatiu. També de  quines eines tenim per crear una dinàmica grupal més natural i aprofitar els avantatges que ens proporciona el grup

Taller de veu per a mestres i professors

D

La veu és una de les eines més importants a la feina diaria del professorat, motiu pel qual és un dels col·lectius que més pateix de disfonies provocades per un mal ús de la veu. En aquest taller tractem diferents aspectes com els principis del funcionament de la veu i d’una forma eminentment pràctica, dotem als professors i professores d’eines per a cuidar la veu, preveure alteracions d’aquesta i millorar el seu ús.