L'educació emocional dels nostres fills i filles, la nostra passió!

Educació emocional per a Cicle Superior de Primària i l'ESO

El Taller d’Educació emocional per preadolescents es basa en el coneixement i el treball vivencial dels principis bàsics de la intel.ligència emocional. Tractem de potenciar l’autoconeixement del propi alumne i la pràctica vivencial tant de tres conceptes clau com són l’autoestima, l’empatia i l’assertivitat com de la resolució de conflictes.

De manera més concreta destaquem que amb aquest treball ajudem als nostres alumnes a:

  • Millorar la seva autoestima ajudant-los a identificar i valorar les seves qualitats positives
  • Conèixer-se a sí mateix i la manera de relacionar-se amb el seu entorn
  • Posar-se en lloc de l’altre i practicar l’escolta activa i la solidaritat
  • Millorar l’assertivitat: Conèixer els seus drets i com defensar-los, saber din NO
  • Posar-se en el lloc de l’altre i ser conscient de les consequències dels seus actes sobre les altres persones
  • Tenir recursos per gestionar els conflictes i per tant millorar la convivència amb els iguals.

Metodologia

La metodologia emprada durant l’activitat és eminentment pràctica. Intentem que el coneixement dels continguts a treballar sorgeixi de la participació activa, la vivència, el debat i la reflexió per dels propis alumnes. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques vivencials i role playings

Activitats multimèdia

Debats

Dossier de treball individual i grupal posterior a l’activitat

Dossier explicatiu per professors sobre cóm donar continuïtat al treball realitzat

Dossier amb pautes orientatives i exercicis pràctics per pares i mares per aprofundir en el treball realitzat

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i primer i segón cicle d’ESO.

Durada de l'activitat

La durada del taller és d’aproximadament 2 hores.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.