"Límits" en la primera infància? Quins? Per què? COM?

Acompanyem i guiem als nostres fills i filles en la descoberta del món!

La Xerrada-taller per famílies “Límits”! QUÈ, PER QUÈ? COM? preten tant debatre de manera sincera i oberta  sobre “els límits” i la criança en general com proporcionar eines per gestionar situacions concretes del nostre dia a dia com a mares i pares. 

De manera més concreta destaquem que els objectius d’aquesta Xerrada són:

  • Conscienciar de la importància del vincle mare/pare infant 
  • Canviar el concepte “limitar” per “acompanyar/guiar”
  • Reflexionar/debatre sobre els aspectes de criança més relacionats amb els “límits”
  • Proporcionar eines per gestionar situacions concretes del dia a dia.
  • Compartir experiències i expressar dubtes, inquietuds

Com en totes les nostres formacions intentem anar un pas més enllà. Per això, per un costat plantegem les sessions d’es d’un punt de vista humanista i d’autoconeixement on el coneixement dels aspectes claus sorgeixi de l’experiència dels propis assistents. I per l’altre costat, proporcionem un dossier complementari perquè els pares i mares que així ho desitgin puguin aprofundir en seu treball personal i amb els seus fills/es.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels pares i mares en la mesura que cadascú vulgui participar i es trobi còmode fent-ho. D’aquesta manera cerquem la consciència, la reflexió i la vivència per part dels pares i mares a la vegada que proporcionem eines concretes per ajudar-los a treballar amb els seus fills i filles. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Debat/Col·loqui

Orientacions pràctiques

Dossier de treball posterior a a xerrada per a aquelles families que ho desitgin. 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són pares i mares de nens de 0 a 3 anys.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1 hora  i 30 minuts.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.