La convivència i la felicitat dels nostres fills/es; responsabilitat de tots

nena plorant

Prevenció de Bullying (Xerrada per mares i pares)

La Xerrada-taller sobre prevenció de bullying per AMPEs es basa en el treball de la prevenció de l’assetjament escolar a través del coneixement i la pràctica vivencial per part dels pares i mares de tres conceptes clau com són l’empatia, l’autoestima i l’assertivitat. Això ens permet, com a pares, conèixer, posar en pràctica i transmetre les eines necessàries per fer front a una etapa crucial del seu desenvolupament personal i social i prevenir possibles situacions d’assetjament escolar.

De manera més concreta destaquem que amb aquest treball ajudem als nostres fills/es a:

  • Millorar la seva autoestima ajudant-los a identificar i valorar les seves qualitats, capacitats i habilitats positives
  • Coneixe’s a sí mateix i la manera de relacionar-se amb el seu entorn.
  • Discernir aquells aspectes que els faciliten la interacció amb els altres dels que la dificulten i autorregular-se.
  • Posar-se en lloc de l’altre i practicar l’escolta activa i la solidaritat.
  • Millorar l’assertivitat: Conèixer els seus drets i com defensar-los, saber din NO, identificar…
  • Fer front i saber aturar situacions que es poden convertir en assetjamnet
  • Posar-se en el lloc de l’altre i ser conscient de les conseqüències dels seus actes sobre les altres persones
  • Tenir recursos per actuar de manera adequada en el cas d’alumnes observadors no involucrats directament

Per la nostra experiència, pensem que les formacions parcials dirigides a alumnes o a pares o a professors són incompletes i ineficients. Per aquest motiu, la nostra xerrada-taller intenta anar un pas més enllà i proposa de manera pautada una continuïtat en el treball realitzat durant la xerrada a través d’un dossier d’exercicis pràctics i pautes orientatives. D’aquesta manera donem l’oportunitat, a aquells pares i mares que estiguin interessats, d’aprofundir no només en la prevenció del bullying sino en el propi autoconeixement i el dels seus fills.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels pares i mares en la mesura que cadascú vulgui participar i es trobi còmode fent-ho. D’aquesta manera cerquem la consciència, la reflexió i la vivència per part dels pares i mares a la vegada que proporcionem eines concretes per ajudar-los a treballar amb els seus fills i filles. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Debat/col·loqui

Orientacions pràctiques

Dossier de treball posterior a la xerrada per a aquelles families que desitgin aprofundir.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són pares i mares.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1 hora  i 30 minuts.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.