Una escolaritat plena i satisfactòria sempre depèn de l'acceptació dels altres.

down corriendo (1)

Diversitat, convivència i inclusió a l’aula.

Hem creat aquesta Xerrada-taller perquè tot i que, òbviament els agents principals implicats en la convivència i la inclusió escolar són els professionals, des de BG educació volem reivindicar el paper de la família i principalment dels propis companys. La nostra experiència ens mostra com el coneixement i la implicació dels alumnes en el respecte i l’acceptació de la diversitat dins l’aula genera un major desenvolupament de les  competències personals, socials i emocionals de tot el grup. D’aquesta manera el clima de convivència garanteix una escolaritat saludable i facilita l’aprenentatge.

De manera més concreta destaquem que en aquesta Xerrada-taller els alumnes aprenen:

  • Concepte de diversitat
  • Responsabilitat envers les persones amb dificultats
  • Coneixement bàsic de les dificultats del seu company (ex: Què és la sd de down, els Trastorns de l’espectre autista…)
  • Principis bàsics de la inclusió escolar i pautes concretes sobre com fomentar l’autonomia i ajudar-los a nivell acadèmic
  • Pautes concretes sobre com interaccionar a nivell social
  • Desenvolupament d’habilitats emocionals pròpies com l’empatia, l’autoestima o el treball cooperatiu entre altres.

El treball de valors amb els propis nens i adolescents és un tret essencial en la nostra filosofia, per això destaquem aquesta xerrada com una manera directa de treballar-los dins el context escolar amb els seus iguals. Durant el taller fem servir imatges i vídeos molt il·lustratius i dinàmiques vivencials que permeten els alumnes experimentar i entendre els conceptes treballats i la seva generalització a altres contextos de la seva vida. 

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels propis alumnes, tant a partir d’exemples pràctics com per mitjà del diàleg i el debat sobre qüestions pròpies del seu dia a dia.

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Col·loqui

Exemples concrets del seu dia a dia

Destinataris

Aquesta xerrada es pot impartir a qualsevol grup classe d’EP i ESO donat que la diversitat pot fer referència a molts aspectes com el ritme d’aprenentatge, els trastorns emocionals i d’aprenentatge, la orientació sexual…  Especialment significativa o reveladora per grups amb una diversitat molt marcada.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1,5 hores  aproximadament. Malgrat en algunes ocasions es pot contemplar la possibilitat de realitzar més sessions per a consolidar el treballat.

Vols tenir més informació?