Taller de veu per a mestres i professors/es

La veu és una de les eines més importants a la feina diaria del professorat, motiu pel qual és un dels col·lectius que més pateix de disfonies provocades per un mal ús de la veu. En aquest taller tractem diferents aspectes com els principis del funcionament de la veu i d’una forma eminentment pràctica, dotem als professors i professores d’eines per a cuidar la veu, preveure alteracions d’aquesta i millorar el seu ús.

Els continguts bàsics que tractarem en aquest taller són:

  • Escalfament vocal i articulatori per al dia a dia.
  • Activitats de control vocal
  • Relaxació. Praxis bucofonatorias. Exercicis de coll.
  • Exercicis de Respiració.
  • Exercicis de Coordinació fonorespiratoria.
  • Prevenció de patologies vocals: Higiene vocal.
  • Símptomes d’una possible patologia vocal.

Així doncs a partir d’aquest taller dirigit per una logopeda especialitzada en patologies vocals i ús de la veu, buscarem els següents objectius:

  • Conèixer els principis bàsics del funcionament de la veu
  • Proporcionar estratègies per millorar les habilitats vocals
  • Prevenir trastorns de la veu o disfonies

Metodologia

La metodologia emprada durant l’activitat és eminentment pràctica, cercant que els participants puguin aplicar allò aprés en el taller a la seva vida quotidiana.

Destinataris

Professors i mestres i altres col·lectius professionals que fan un ús intensiu de la veu.

Durada de l'activitat

La durada del taller és de 2 hores.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.