Importància del vincle i la comunicació amb els nostres fills i filles

bellavida

Comunicació de qualitat pares-fills/es

La Xerrada-taller “Comunicació de qualitat pares-fills/es” es fonamenta en la idea que la comunicació és, juntament amb l’amor, la base sobre la qual descansa la relació amb els nostres fills/es. Conseqüentment, aquesta relació amb els nostres fills esdevindrà un aspecte crucial en el seu correcte desenvolupament personal que li permetrà adaptar-se al seu entorn d’una manera més adaptativa. Partint d’aqui doncs, aquesta xerrada-taller intenta tant reflexionar i conscienciar sobre la importància de la comunicació com aportar eines pràctiques per millorar-la des d’un enfocament humanista.

De manera més concreta destaquem que en aquesta Xerrada-taller treballem:

  • Importància de la comunicació en la relació amb els nostres fills/es.
  • Presa de consciència de l’efecte positiu d’una bona relació pares-fills sobre el seu desenvolupament personal
  • Consciència de la nostra manera de comunicar-nos, especialment amb els nostres fills/es.
  • Coneixement dels patrons de comunicació dels nostres pares i relacionar-los amb els propis.
  • Coneixement de quins són els aspectes bàsics per una comunicació de qualitat amb els nostres fills/es.
  • Orientacions i eines concretes per teballar aquests aspectes bàsics.

Hem creat aquesta xerrada-taller per pares perqué observem en la nostra pràctica diària com, progressivament, anem perdent o infravalorant certs hàbits comunicatius amb els conseqüents efectes negatius sobre nosaltres i els nostres nens i nenes. Donat que pretenem consciènciar i aconseguir canvis reals i duradors en la comunicació/relació plantejem la sessió de manera vivèncial amb exercicis, videos i experiències. A més, proporcionem als assistents un dossier complementari on es recull a mode de recordatori-resum el més important de la sessió i una proposta d’exercicis perqué, aquells que vulguin, puguin aprofundir.

Metodologia

La metodologia emprada durant la xerrada cerca la participació dels pares i mares en la mesura que cadascú vulgui participar i es trobi còmode fent-ho. D’aquesta manera cerquem la consciència, la reflexió i la vivència per part dels pares i mares a la vegada que proporcionem eines concretes per ajudar-los a treballar amb els seus fills i filles. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques d’autoconeixement

Activitats multimèdia

Orientacions pràctiques

Debat/Col·loqui

Dossier de treball posterior a a xerrada per a aquelles families que ho desitgin. 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són mares i pares.

Durada de l'activitat

La durada d’aquesta activitat és de 1 hora  i 30 minuts.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.