La felicitat i la convivència dels nens i nenes, el nostre principal objectiu!

importancia-de-los-amigos-en-los-ni-os-e1553962866841

Prevenció de bullying i convivència per a Cicle Superior de Primària i l'ESO

El Programa sobre prevenció de bullying i convivència per preadolescents es basa en el treball de la prevenció de l’assetjament escolar a través del coneixement i la pràctica vivencial. Tractem de potenciar l’autoconeixement del propi alumne i la manera d’interaccionar amb els altres. Això els hi permet desenvolupar les eines necessàries per fer front a una etapa crucial del seu desenvolupament personal i social i prevenir possibles situacions d’assetjament escolar.

De manera més concreta destaquem que amb aquest treball ajudem als nostres alumnes a:

  • Millorar la seva autoestima ajudant-los a identificar i valorar les seves qualitats positives
  • Conèixer-se a sí mateix i la manera de relacionar-se amb el seu entorn
  • Posar-se en lloc de l’altre i practicar l’escolta activa i la solidaritat
  • Millorar l’assertivitat: Conèixer els seus drets i com defensar-los, saber din NO
  • Fer front i saber aturar situacions que es poden convertir en assetjament
  • Posar-se en el lloc de l’altre i ser conscient de les consequències dels seus actes sobre les altres persones
  • Tenir recursos per actuar i fer-ho de manera adequada en el cas d’alumnes passius/observadors

Per la nostra experiència, pensem que les formacions parcials dirigides a alumnes o a pares o a professors són incompletes i ineficients. Per aquest motiu i per ser un programa ambiciós que tracta de potenciar canvis duraders a llarg termini, englobem la intervenció directa amb els preadolescents i el treball amb l’escola i amb la família. Per tant, a més de les sessions presencials basades en l’experimentació amb dinàmiques divertides i reflexives alhora, hem creat un dossier de pautes d’orientació i propostes d’activitats per pares i un dossier d’exercicis pràctics per realitzar a classe.

Metodologia

La metodologia emprada durant l’activitat és eminentment pràctica. Intentem que el coneixement dels continguts a treballar sorgeixi de la participació activa, la vivència, el debat i la reflexió per dels propis alumnes. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques vivencials i role playings

Activitats multimèdia

Debats

Dossier de treball individual i grupal posterior a l’activitat

Dossier explicatiu per professors sobre cóm donar continuïtat al treball realitzat

Dossier amb pautes orientatives i exercicis pràctics per pares i mares per aprofundir en el treball realitzat

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i primer i segón cicle d’ESO.

Durada de l'activitat

La durada del taller és d’aproximadament 3,5 hores.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.