Marc Giner

La meva activitat professional principal sempre ha estat centrada en l’inclusió escolar i el diagnòstic i tractament de les dificultats i trastorns de l’aprenentatge, tant com a orientador escolar en diferents centres educatius com a professional de la reeducació psicopedagògica. Així mateix, he estat professor asociat de l’UAB i colaborador puntual de l’UIC.

Al llarg del meu recorregut professional, sempre amb la voluntat de poder seguir proporcionant més oportunitats als nens i nenes amb problemes d’aprenentatge, he creat dos serveis específics en aquest sentit, el Centre Giner de Psicologia, psicopedagogia i Logopèdia de Sabadell i el servei Logopèdia a Domicili.

Especialitat Inclusió i orientació escolar. Trastorns de l'aprenentatge
Estudis Llicenciat en psicopedagogia. Màster en Perturbacions de l'Audició i el Llenguatge. Postgrau en Dislèxia.
Arees d'expertesa
  • Trastorns de l'aprenentatge
  • Inclusió escolar
  • Psicopedagogia
Formacions impartides
  • Comprensió lectora
  • Comunicació en la familia
  • Ensenyament multinivell i aprenentatge cooperatiu

Una ullada al recorregut professional del Marc

Àrea Educativa Orientador de diferents centres educatius a Igualada, Tarragona i Sant Cugat del Vallés

Coordinador psicopedagògic a Talita Fundació Privada

Docència Professor associat a la UAB. Docent de l’assignatura Bases Psicopedagògiques de l’Educació Especial. Curs 2008-09

Profesor colaborador de la UIC a la Menció d’Educació Especial en diferents cursos

Docent del curs “Comprensió lectora a l’ESO” per a professorat. Curs 2004-05 a les Escoles Montclar i Mestral d’Igualada.

 Àrea Clinica Director i Psicopedagog al Centre Giner de Psicologia, Logopèdia i Psicopedagogia de Sabadell.

Director del servei de logopèdia Logopèdia a Domicili.

Altres Autor del llibre: “Mi hijo aprende jugando”. (2010). Editorial Larousse

Com a professional la meva trajectòria sempre ha estat lligada a la detecció i tractament de les dificultats d'aprenentatge en infants i adolescents, tant des d'una vessant escolar com clínica. Un dels valors més importants per mi des del punt de vista escolar és la inclusió escolar, en poques paraules, buscar estràtegies i eines per a entre tots anar construïnt una escola per a tots.

- Marc Giner

Recorregut acadèmic

PotsgrauISEP

Postgrau en Trastorns del Llenguatge Escrit. Dislèxia.

MàsterUAB

Màster en Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició.

LlicenciaturaURL

Llicenciat en psicopedagogia.

Contacta amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.