A aquesta pàgina hi trobareu algunes de les diferents experiències que hem tingut amb les nostres activitats, tant en Xerrades per pares i mares d’AMPES d’escoles com en els diferents projectes que hem dut a terme dins de les aules.

Mòdul Formatiu per famílies del projecte aquiproubullying

taller 1.1

Escola Purificació Salas curs 18-19

Donat l’èxit de la Xerrada sobre Prevenció de l’assetjament escolar per l’AFA del curs anterior, aquest curs hem implantat el mòdul formatiu per famílies del projecte aquiproubullying del departament d’ensenyament. Hem dividit les formacions en tres Xerrades-Taller per treballar tant la prevenció de bullying com la gestió emocional i la gestió de conflictes amb els nostres fills i filles.

Mòdul Formatiu per famílies del projecte aquiproubullying

Institut de Vic Maig 2019

Durant el darrer trimestre de curs vàrem implantar el mòdul formatiu per famílies del projecte aquiproubullying del departament d’ensenyament a l’institut de Vic. En aquest cas, amb una única Xerrada-Taller sobre prevenció de Bullying per pares i mares. Vàrem intentar proporcionar material complementari per a aquelles families que volien aprofundir en aspectes relacionats amb la prevenció de l’assetjament escolar com són la gestió emocional o la comunicació pares-fills.

Diversitat i inclusió (Xerrada per a monitors)

AFA Escola Purificació Salas. Curs 18-19

Durant la segona meitat de curs vam dur a terme dues xerrades per a monitors de menjador donat que l’AFA de l’escola és molt conscient de l’importància del  rol del monitor en l’educació dels alumnes i conseqüentment la necessitat de formar-los. Les Xerrades-taller van estar enfocades per un costat a motivar els professionals i per l’altra proporcionar el coneixement teòric-pràctic bàsic sobre els conceptes de diversitat i inclusió.

Prevenció del Bullying a Cicle Superior

CEIP Catalunya 18/10/2018

Repetim a l’escola Catalunya!

La implementació del programa el curs 2017-18 va tenir molt bon feedback en tots els sentits, d’aquí la continuïtat en aquest curs. De fet, la idea inicial va ser implementar-lo durant el mateix curs tant a cinquè com a sisè. Durant la reunió prèvia vam exposar a l’escola els nostres dubtes sobre l’adequació del programa tal qual estava a una classe de cinquè per diverses raons com l’abstracció dels conceptes o el nivell maduratiu dels alumnes. Finalment, vam decidir conjuntament portar a terme el programa només a sisè i en funció del resultat tornar-ho a fer el curs següent com finalment ha estat.

Agraïm a l’equip de professors tant la seva col.laboració i la confiança en el nostre projecte com el treball de continuïtat realitzat mitjançant els dossiers adjunts!

Rol del monitor i resolució de conflictes

AMPA Purificació Salas (Sant Quirzé del Vallés) Maig de 2018

La proposta en la nostra xerrada per monitors responia a  l’interés de l’ampa per millorar el servei integral als alumnes dotant-lo així d’un contingut pedagògic dins l’espai de menjador i pati. La predisposició dels monitors va ser excel·lent en tot moment i degut a això vam poder aconseguir els dos objectius principals marcats. Per una banda, aconseguir que els mateixos monitors fossin conscients de la importància de la seva feina i motivar-los així per millorar, i per l’altra, dotar d’una sèrie d’eines concretes que els permetéssin conèixer i posar en pràctica els aspectes bàsics de la resolució de conflictes.

Finalment, destacar que degut a la bona acollida d’aquesta sessió es van dur a terme dues més en les que es va aprofundir més en els aspectes de la xerrada-taller a partir dels casos i exemples concrets que més preocupaven als monitors en el seu dia a dia.

Prevenció del Bullying per pares

AMPA Purificació SAlas (Sant Quirzé del Vallés) Abril de 2018

El que més valorem de la sessió, a part del bon nivell d’assistència, va ser l’alt grau d’implicació i participació activa del grup de pares i mares. Això va facilitar molt un dels nostres principals objectius com és generar el coneixement a través de la interacció i el debat entre els assistents fugint així d’una sessió magistral. El material audiovisual i els exemples provinents de l’experiència del formador van ajudar a potenciar aquest debat i van tenir una bona acollida. Finalment, vam valorar la possibilitat de donar continuïtat, aprofundint en la prevenció de bullying o realitzant alguna sessió sobre comunicació entre pares/mares i fills.

Post de l’AMPA sobre la xerrada: http://www.ampapurisalas.cat/site/2018/04/09/exit-de-participacio-a-la-conferencia-assetjament-escolar-prevencio-des-de-casa-el-primer-pas-per-evitar-ho/

Prevenció del Bullying per pares

AMPA Escolàpies d'El Masnou. Abril de 2018

Destaquem, en primer lloc, la bona acollida tant de la Xerrada-taller com del treball proposat en el dossier annex proporcionat pel formador. Aquest annex permet als assistents aprofundir en el coneixement dels principis bàsics per la prevenció de l’assetjament escolar i serveix de recordatori de les pautes orientatives per la prevenció i detecció. Destaquem també que l’assistència va ser molt bona i l’interès manifestat durant la sessió molt gran.

Publicat al facebook: https://www.facebook.com/events/1784720068503032/

Prevenció del Bullying a Cicle Superior

Escola Roureda. Sabadell. Novembre de 2017.

Una escola amb una realitat sociocultural determinada!

L’aspecte més destacat de la nostra segona experiència va ser la implementació del programa a les característiques de l’escola. En la reunió prèvia s’ens va exposar la necessitat de treballar la prevenció de l’assetjament escolar i els conceptes de convivència en aquella promoció de manera especial. Però a més, degut a les característiques sociocoulturals del grup d’alumnes i els comportaments que els professors començaven a veure, vam acordar introduïr el concepte de violència de génere i enfocar una part de la xerrada cap al treball d’aquest aspecte.

Igualment la col.laboració tant de tutors com de la coordinadora de cicle va ser total tant en la reunió prèvia com durant el desenvolupament de la xerrada-taller com en la reunió d’avaluació.

Prevenció del Bullying a Cicle Superior

CEIP Can Llong. Octubre de 2017

La nostra posada de llarg!

La primera Xerrada-Taller portada a terme a l’escola Can Llong va ser molt positiva i constructiva per la predisposició i participació tant d’alumnes com professors. Però, per altra banda ens va fer veure quines coses s’havien de millorar tant a nivell d’estructura de la sessió com a nivell d’adaptació del contingut al nivell maduratiu de nens de sisè de primària. A partir d’aquí i amb la inestimable col.laboració dels tutors vam aconseguir el format definitiu de la Xerrada, optimitzant els temps i adptant l’aprofundiment en els conceptes treballats i les dinàmiques al nivell maduratiu dels alumnes.

El feedback rebut per part de l’escola respecte a la proposta de continuïtat a través del dossier pels alumnes que adjuntem i que dona la possibilitat per treballar a tutoria  va ser molt bo.