aprender-música

La música com a eina d'aprenentatges curriculars

Els aprenentatges transversals i contextualitzades activen i impliquen moltes parts del nostre cervell. Si pensem en les intel·ligències múltiples des del punt de vista de mestres podem programar i pensar activitats més complexes que ajudin a interioritzar els nous aprenentatges.

A dins de l’aula podem utilitzar el moviment i la música com un recurs  més per dur a terme els nous coneixements. La música comparteix aspectes amb la logica-matemàtica, la memòria, l’atenció, llenguatge, moviment, estimula emocions…

Aquesta xerrada està orientada a donar recursos musicals a mestres no especialistes  per utilitzar-los en el seu dia a dia, tant en la gestió d’aula, com en la programació de noves activitats.

Metodologia

La metodologia emprada durant l’activitat és eminentment pràctica. Intentem que el coneixement dels continguts a treballar sorgeixi de la participació activa, la vivència, el debat i la reflexió per dels propis alumnes. Per aquest motiu ens fem valdre fonamentalment de:

Pràctiques vivencials i role playings

Activitats multimèdia

Debats

Dossier de treball posterior a l’activitat

Destinataris

Els destinataris d’aquesta activitat són mestres i professors

Durada de l'activitat

La durada de la formació és de 4 o 6 hores (en funció de la necessitat de l’escola)  repartides en sessions de dues hores cadascuna.

Vols tenir més informació?

Ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com sigui possible.